image

MissTiara > article.Lifestyle {魅女職場:老闆的女人被開刀}

魅女職場:老闆的女人被開刀

3 kisses on this article

魅女職場:老闆的女人被開刀

Barry忽然在會議中爆出,叫我兼任市場部的主管,意味著要將營業部與市場部合併。相信除了我感到震撼外,其他與會同事也會詫異,因為大家一直都懷疑,任職市場部阿頭的Eva與老闆有特殊關係,以她的能力,別說做主管,其實做個普通的營業員的工作都應付不了......

Eva即時按捺不住,提出反抗:「我想知道點解?」
Barry嚴肅地回應:「這是公司的決定,將兩team人合併,更加有效管理,可以省減冗員。」
「咁即點呀?話我係冗員?」Eva不滿。
「公司會安排你做Eva副手!」Barry說。
「即係叫我辭職?我要見老闆!」Eva提出。
「老闆離開咗香港,公司D野由我處理!」Barry態度強硬。
Eva不忿,站起身就離開會議室。

這一來,我多少有點尷尬,在其他人看來,就像我搶了Eva的飯碗。
「另外...Barry沒有被Eva的離開影響,繼續他的改革:「我想行政部同會計部都合併!」
或許經過Eva的反應後,為了飯碗,大家不敢造次。此時賤男Ronald發揮本色:「我會支持公司決定!」嘩,狗得你吖!點知狗不分男女「葉生,我都會配合公司安排!」大胸Tammy有樣學樣,還要急忙站起身來,那跌蕩的胸部份外討厭。究竟這個人的腦袋生在胸部還是屁股呢?
「Fine,咁我直接通知大家,每個部門cut 10%人手,月底前交名...唔...除左C姐個部門。」Barry講完,其他人不自覺的用不友善的目光窺視我,此時我已預知,自己很快成為眾矢之的!

待續.逢星期三


***
立即下載Miss Tiara手機程式,一齊分享快樂!
App Store: http://bit.ly/mt_webi
Google Play: http://bit.ly/mt_weba
image
Hot Topics
imageimageimage
image