image

MissTiara > article.Lifestyle {趁韓潮:魚筆袋呃Like}

趁韓潮:魚筆袋呃Like

2 kisses on this article

趁韓潮:魚筆袋呃Like

這個年頭大家都會做過一個動作「呃Like」,諗頭多多的韓國最近推出一個完全是呃Like之物,而且像真度極高。

其實它是甚麼東東?它是一條「鮮魚」,打開它的肚子就可以放東西進去的...魚造型的筆袋/收納袋,打開之後還真的有魚肉的喔!設計絕不馬虎!

首先,要大讚的就是擺放的攤位非常有創意,把攤位變身為魚檔,用透明石粒當成小冰塊,上面則放著「鮮魚」供人們選購。這個有創意的攤位非常吸精,完全符合:「埋黎睇,唔買都黎睇下」的原則。(小聲說)有興趣的大家真可以借鏡於今年年宵擺攤位。
趁韓潮:魚筆袋呃Like

首先吸引大家「埋黎睇」之後,又有哪幾條「鮮魚」供大家選購?
1. 鯖魚(₩15000/約$98)

1. 鯖魚(₩15000/約$98)

2. 岩魚 (₩17000/約$111)

2. 岩魚 (₩17000/約$111)

3. 偏口魚 (₩17000/約$111)

3. 偏口魚 (₩17000/約$111)

4. 紅魚 (₩17000/約$124)

4. 紅魚 (₩17000/約$124)

5. 條石鯛 (₩17000/約$124)

5. 條石鯛 (₩17000/約$124)

6. 黑鯛 (₩20000/約$131)

6. 黑鯛 (₩20000/約$131)

7. 鯽魚 (₩19000/約$124)

7. 鯽魚 (₩19000/約$124)

8. 雞泡魚 (₩19000/約$124)

8. 雞泡魚 (₩19000/約$124)

大家看完之後有沒有一種想吃掉它們呢...不...應該是買它們回家的想法呢? 
你們想買的是哪一條? 其實如果生產商可以在包裝內多加幾條薑蔥的話,相信像真度應該更加高,而且呃LIKE指數會上升XD

我有想像過如果在酒樓拿這個袋出來會不會被傳菜阿姨誤會有一條新鮮在桌上? 
我又想過會不會在化妝室拿出來時,被其他女生誤會為何我會拿一條魚出來化妝?
去魚檔拿出來時,老闆會不會還沒有給錢下偷走他的魚啊!

隔星期一.by陳包Instagram


立即下載Miss Tiara手機程式,一齊分享快樂!
App Store: http://bit.ly/mt_webi
Google Play: http://bit.ly/mt_weba
image
Hot Topics
imageimageimage
image