image

MissTiara > article.Lifestyle {特首都冇面畀,何況上司!}

特首都冇面畀,何況上司!

0 kiss on this article

特首都冇面畀,何況上司!

公司在東區,沒有受到佔中波及,不過卻有年輕同事趁假期及放工時間先後跑到金鐘及旺角,說要親身支持,見證大時代喎。
本來想叫人開OT,但大是大非面前真的不敢阻住地球轉。試過有日中午,年輕同事P與上司同檯食飯,上司口痕批評佔中人士,即時引起P激烈反應,忽然間酒樓變了維園,雙方各自發表政見,你一言「俾人利用都唔知」,我一語「唔爭取對唔住香港」,跟住氣氛僵住,互相對峙差啲以為身在黑夜旺角。
特首都冇面畀,何況上司!

「仲講,快啲食埋返公司啦!」我硬住頭皮打圓場。好在大家總算畀面,冇再爭吵。
講真,在辦公室雖然好多人事鬥爭,但係職場的政治跟現實的政治不同,在工作上鬥個你死我活,為的不外乎爭升職爭上位,博老闆好感博加薪。
但係社會政治運動,可以是拋頭顱灑熱血,命仔不要,特首都冇面畀,何況上司!所以計我話,在辦公室最好不談政治,搵食地頭嘛,無謂影響合作關係啦!
image
Hot Topics
imageimageimage
image