image

MissTiara > article.Lifestyle {女生必學!超易學會的立體花DIY卡!}

女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

10 kisses on this article

女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

就快聖誕節,淨係買禮物就好冇心思㗎喇!不如落手落腳整張聖誕卡喇~30分鐘左右就已經完成,又靚又夠心思~

首先預備7張正方形手工紙,拎其中一張打斜角摺3次~
女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

然後剪一個半圓形
女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

打開之後會見到有8塊花瓣嘅花,記得要剪得整整齊齊!然後可以畫靚朵花~
女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

剪好之後就拎起朵花,剪其中一塊葉出黎~
女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

喺空隙旁邊第一塊葉搽膠水,之後將拎一邊葉痴過去~搞掂之後就對接!
女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

另外嗰6朵花都重複之上步驟!記得要剪到一樣大細㗎~
-
然後排好呢7朵花,就開始mark位啦~mark好之後就喺嗰啲位搽膠水~然後就開始跟以下步驟痴好!
女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

打開之後你會見到好靚嘅立體花~
女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

喺三角形對住個塊正中間花瓣搽膠水~(兩邊都係)
女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

最後再痴上張卡到~
女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

大功告成!
女生必學!超易學會的立體花DIY卡!

Source:https://www.youtube.com/watch?v=870JPSsUmc0
Text : Celeste
image
Hot Topics
imageimageimage
image