image

MissTiara > article.Health & Fitness {朝早搞 身體好}

0 kiss on this article

朝早搞 身體好

有些事,你愛做,但又覺得樣衰不好意思。但如果告訴你,一些你認為是壞習慣的行為,原來對身體有益,那你以後便做得大條道理!以下3個行為,你有冇份,有?以後唔怕做!

不時「腳印印」
自細阿媽會教你「人搖福薄」,「腳印印」幾時都被介定為樣衰行為,勢估唔到,日本有醫療中心的研究指,「腳印印」有助改善血液循環,只要「印」10分鐘,皮膚的溫度便會上升,據說可令聚積在小腿的水分及血液推向心臟,也有助改善浮腫!以後我「印身印勢」,各位咪再歧視我!

密密食爆谷
在我們的日常生活中,爆谷跟睇戲,有著密不可分的關係,不論在戲院還是在家,金睛火眼睇,個嘴就密密食,睇落都勁hea。不過,爆谷原來是有益健康的美食,美國有大學研究指,爆谷含豐富植物纖維及比蔬果更豐富的抗氧化成份!食爆谷,就可以攝取一日所需的全粒穀物的70%以上。但,我怕肥啊!!!

朝早搞搞震
男歡女愛之事,自古是摸黑進行的活動,日光日白搞搞震,不罵你淫賤也會指你「不務正業」。又聽聽從事性研究的Debby Herbenick博士的意見,她指,早上做愛可令有助身心愉快的催產素釋出,可提升兩人全日的親密感。而且有指做愛可提升免疫力,同時分泌的雌激素有改善肌膚,髮質及指甲健康!唔信?咪怕醜,多試就知:)

資料來源:biranger
image
Hot Topics
imageimageimage
image