image

MissTiara > article.Health & Fitness {戒甩6種飲食陋習,瘦身有機!(上)}

戒甩6種飲食陋習,瘦身有機!(上)

2 kisses on this article

戒甩6種飲食陋習,瘦身有機!(上)

「點解我總是瘦唔到?」不少努力keep fit的姊妹都有呢個問題。原來有一些飲食習慣,會不知不覺阻礙你的減磅大計,不可不知!

酒精淺嘗即止
喜歡放工後Happy Hour,和同事知己摸住酒杯底談心?「酒能亂性」這句名言是對的!啤酒、紅酒等除了卡路里滿滿外,更會不知不覺增加食慾,打亂你的減肥大計!建議如果真的要喝酒,最好限制自己每次只輕酌兩杯,或一星期只喝一次。
戒甩6種飲食陋習,瘦身有機!(上)

戒甩6種飲食陋習,瘦身有機!(上)

過份依賴「減肥」代餐
選吃標榜能夠「減肥」的代餐、小食或汽水,貌似能夠減低攝取卡路里,但那種「吃不飽」的感覺反而會令你食量增加,令磅數不跌反升。可知道,進食天然無添加物的食物,比起進食使用代糖等的精製減肥食品能夠消耗多50%的能量!
戒甩6種飲食陋習,瘦身有機!(上)

戒甩6種飲食陋習,瘦身有機!(上)

跳過正常一餐
跳過早餐/午餐減肥?這只會弄巧反拙!你的身體會因為飢餓自動消耗更少卡路里,而這種飢餓感可能會令你到晚上忍不住大吃大喝,但人體在這個時間活動相對減少,食物轉化成脂肪的效率自然增強了!建議不妨在活躍時段吃多一點,在活動較少的時間減低食量,千萬不要連續4-5小時餓肚子。
戒甩6種飲食陋習,瘦身有機!(上)

戒甩6種飲食陋習,瘦身有機!(上)

循序漸進,先來戒掉這3種惡習,餘下的3項,明天再作介紹!

資料來源:foxnews.com/health/


立即下載Miss Tiara手機程式,一齊分享快樂!
App Store: http://bit.ly/mt_webi
Google Play: http://bit.ly/mt_weba
image
Hot Topics
imageimageimage
image