image

MissTiara > article.Health & Fitness {夜一夜都唔肯瞓 會肥架!! }

夜一夜都唔肯瞓 會肥架!! 

9 kisses on this article

夜一夜都唔肯瞓 會肥架!! 

尋晚OT唔夠瞓?一到星期五晚又玩到通宵達旦?原來瞓得少除咗會導致精神疲累之外,仲會令你不知不覺積聚更多脂肪!

一份刊登在美國《生命科學期刊》的睡眠研究報告指出,每晚睡眠少於6小時與身高體重指數偏高有莫大關係。除了因為清醒時間增加,相對也會延長可以進食的時間之外,睡眠不足也會影響人體的荷爾蒙分泌,令你增加體重。

另一項在2004年進行的研究也顯示,當一個人只得4小時睡眠時間,體內抑制食慾的瘦蛋白(leptin)荷爾蒙就會偏低,而食慾素(ghrelin)荷爾蒙卻會上升,因此空腹感比睡眠充足的人高24%之多!這時睡不夠的人自然特別想吃甜點、高鹽和高澱粉質的零食,一下子理智斷線,減磅大計崩潰...

所以睡眠雖然未必能夠直接令你減重,卻能夠幫助您控制食量,所以想維持靚靚曲線,今晚都係早啲瞓啦!

資料來源:oprah.com


***
立即下載Miss Tiara手機程式,一齊分享快樂!
App Store: http://bit.ly/mt_webi
Google Play: http://bit.ly/mt_weba
image
Hot Topics
imageimageimage
image