image

MissTiara > article.beauty {你個口變史迪仔個口}

你個口變史迪仔個口

0 kiss on this article

你個口變史迪仔個口

藝術味濃的臉部彩繪見得多,不過將你個口變成史迪仔同比卡超個口,又真係大開眼界兼爆笑!日前上網看到英國化妝師Laura Jenkinson在其Instagram秀出多個唇部卡通彩繪,其中大多為極受歡迎的迪士尼卡通人物,神似得來非常「箋鬼」,露齒款尤其趣怪!

露齒款中當中,史迪仔最為可愛:)
你個口變史迪仔個口

而不露齒系列,我就喜歡三眼仔。原來,不少人氣卡通角色都有一個特點:個口好大!
你個口變史迪仔個口

https://instagram.com/laurajenkinson/
image
Hot Topics
imageimageimage
image